Vil du delta?

Utprøving og evaluering av
e-læringskurset “Bra mat for bedre helse”?

Dette er et spørsmål til deg om å delta i utprøving og evaluering av e-læringskurs i Frisklivssentralen. Formålet er å vurdere om e-læringskurs kan være et verktøy for bedre kvalitet og effektivitet i Frisklivssentralen. I dette skrivet gir vi deg informasjon om målene for prosjektet og hva deltakelse vil innebære for deg.

Formål
Vurdere om e-læringskurs kan være et verktøy for bedre kvalitet og effektivitet i Frisklivssentralen.  

Prosjektet inngår som en del av en prosjektoppgave på masterprogrammet «Helseledelse» ved BI, og resultater fra evalueringen vil inngå i prosjektrapport som vurderes av intern og ekstern sensor på BI. Resultatene vil også gi viktig informasjon for vurdering av implementering av ytterligere e-læringskurs i Frisklivssentralen.

Hvem er ansvarlig for prosjektet?
Stavanger kommune, ved Helsehuset Stavanger, er ansvarlig for prosjektet.

Hvorfor får du spørsmål om å delta?
Du får tilbud om å delta i utprøvingen og evalueringen da du følger Helsehuset Stavanger på Facebook eller har deltatt på en oppstartsamling på Frisklivssentralen.

Hva innebærer det for deg å delta?
Dersom du velger å delta i utprøvingen melder du deg på e-læringskurs med fornavn og e-postadresse via skjemaet nedenfor. E-læringskurset består av tre eposter per uke i fem uker. Hver epost inneholder en lenke til kursinnholdet. Kursinnholdet åpnes i nettleser, og det tar fra fem til ti minutter å gjennomføre hver kursøkt.

Etter gjennomført e-læringskurs blir deltakerne bedt om å fylle ut et kort evalueringsskjema der opplevd nytteverdi av kurset kartlegges, og evt. mangler i kurset. Evalueringsskjemaet blir gjort tilgjengelig via en nettside, og informasjon om evalueringen sendes ut per e-post. Det vil ta ca fem minutter å gjennomføre evalueringen.

Det er frivillig å delta
Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke samtykke tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle opplysninger om deg vil da bli anonymisert. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg. Det vil ikke påvirke oppfølgingen din på Frisklivssentralen om du velger å ikke delta.

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger
Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket.

Fornavnet ditt og e-postadressen din er personopplysninger som lagres i epostklienten ConvertKit i den perioden du deltar på e-læringskurs. Opplysningene slettes automatisk innen en måned etter at du har deltatt. Du kan når som helst melde deg av kurset ved å trykke på lenken «unsubscribe» i en av epostene med lenke til kursinnhold, og da vil epostadresse og navn slettes umiddelbart.

Evalueringsskjemaet er anonymt, og fylles ut i Google Forms og er uavhengig av navn og epostadresse som er lagret i ConvertKit.  

Det vil ikke være mulig å gjenkjenne enkelte deltakere når resultatet av evalueringen sammenfattes i en rapport.

Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter prosjektet?
Prosjektet skal etter planen avsluttes innen 20. juni 2019. Fornavn og epostadresse slettes fra ConvertKit innen en måned etter at du har avsluttet e-læringskurset, eller umiddelbart dersom du velger å avslutte kurset. ConvertKit har servere lokalisert i USA og praktiserer i henhold til «Privacy Shield Framework».

Dine rettigheter
Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til:

  • innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg,
  • å få rettet personopplysninger om deg,
  • få slettet personopplysninger om deg,
  • få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og
  • å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger.

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg?
Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke.

Hvor kan jeg finne ut mer?
Hvis du har spørsmål til utprøvingen, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med: Helsehuset Stavanger ved Kristine Skjøthaug
51 50 80 11/ 51 50 73 47

Ved påmelding samtykker du til:

Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet «Utprøving og evaluering av e-læringskurset Bra mat for bedre helse», og vet hvor jeg kan henvende meg for å stille spørsmål og få mer informasjon. Jeg samtykker til:

  • å motta inntil 20 eposter med lenke til nettbasert kursmateriell i løpet av fem uker.
  • å delta i evaluering av e-læringskurset
  • at anonyme data fra evalueringen kan inngå i prosjektrapport som sensureres på BI
  • at mine personopplysninger, her fornavn og e-postadresse, behandles utenfor EU i henhold til gjeldende lovgivning

Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til e-læringskurset er avsluttet eller prosjektet er avsluttet, 20. juni 2019